Uncategorized

Hva gjør et nettsted bra?

Det er enkelt å få øye på et dårlignettsted, men det kan være noe av engåte å finne ut hva som gjør et nettstedbra. Mens et dårlig nettsted vil ha enforvirrende sidestruktur, med rotete layoutog informasjon av lav kvalitet, er deessensielle elementene på et godtnettsted vanskeligere å få øye på.Så, hva gjør et godt nettsted? […]

Hva gjør et nettsted bra? Read More »

Hvordan lage et godt nettsted?

Godt nettsteddesign kommer ofte fraforskjellige ekspertområder. Det er ikkegjort i en fei, det er heller ingen snarveierå ta.Vi bør alltid fokusere på de viktigeaspektene, dvs. brukervennlighet ogbrukeropplevelse for utforming av etnettsted. Følg de 9 generelle prinsippenenedenfor og gjør nettstedene dinebrukbare, estetiske, vennlige ogengasjerende å bruke. 1. Enkel navigeringDette er en av de viktigste funksjonene elleret

Hvordan lage et godt nettsted? Read More »

Hvorfor bruke Google-annonser?

Hvis du spurte "Hvorfor bruke Google Ads?"akkurat nå bør du spørre "Hvorfor ikke?"Nettverket har noe for bedrifter i allestørrelser med forskjellige budsjetter ogforskjellige annonseringsmål. Ulikemålgrupper – de fleste har brukt Google minsten gang i livet for å finne svaret på etproblem. Så i et hav av tilsynelatende uendelige søk – 2 billioner per år –

Hvorfor bruke Google-annonser? Read More »

10 fordeler med Google Ads

1. Googles enormerekkeviddeNår folk har et spørsmål så er deres førstestopp som vanligvis Google.Vil du vite om det er en løsning for deryggsmerter du har hatt?Google det.Vil du finne en tøybutikk, et bakeri, en lege, et elektrisk utstyr osv?Google det.Søkemotoren håndterer 2+ billioner søk somdisse per år. Det er over 5 milliarder søk perdag.Blant disse

10 fordeler med Google Ads Read More »

10 grunner til at WooCommerce er den beste løsningen for nye selskaper

1. WordPress-pluginWordPress er en av de mest populære CMS-plattformene i verden. Det er et faktum atblant en million nettsteder er halvparten avnettstedene basert på WordPress. Dessutenbruker opptil 60 millioner nettsteder det.WooCommerce-plattformen er ganskebrukervennlig. Som et resultat vil det være engod hjelp i ny virksomhet fordi det hjelper til åspare tid og du kan gi full

10 grunner til at WooCommerce er den beste løsningen for nye selskaper Read More »

8 grunner til at du bør starte en nettbutikk

1. Netthandel vokser årligeMarketer viser rask verdensomspennendevekst for e-handel gjennom 2020, i likhet medtidligere år.Når du velger en forretningsmodell, er detalltid viktig å undersøke trender og flytte inn ivekstmarkeder når det er mulig. Statistikkentar sikkerhetskopi av forestillingen om atnetthandelsmodellen er et godt valg forgründere som ønsker å starte et nytt selskap,eller de som er interessert

8 grunner til at du bør starte en nettbutikk Read More »